Kursbeskrivelser

 Fargekoder brukt i kursplanen

For å gjøre det lettere for deg å velge kurs som passer til deg ut fra det nivået du er på bruker vi fargekoding av kursene. Det er viktig både for deg og for oss at du velger kurs på riktig nivå; dersom nivået er for vanskelig vil du ha lite utbytte av kurset samtidig som det blir utfordrende for instruktørene å gjennomføre et bra kurs for alle. Dersom du er i tvil, ta en prat med våre instruktører og be om råd. 

Bakgrunnsfargene i kursplanen (og på påmeldingssiden) betyr følgende:

Grønn     - Introkurs. Dette er kurs på basisnivå som ikke krever forkunnskap.

Gul         - Tidlig viderekommende. Dette er kurs som forutsetter grunnkurs i respektive stilart.

Oransje  - Viderekommende. Dette er kurs som krever at en har fullført kurs på gult nivå, at man behersker figurer                   og pensum fra "gule" kurs pluss at man har sosialdanserfaring.

Rød        - Avansert. Dette er kurs som krever fullførte kurs på oransje nivå og at man behersker dette pensumet                      godt. Krever at man har godt med sosialdanserfaring.

Blå         - Åpne kurs der vi anbefaler at deltakerne har noe danseerfaring.


KURS HØSTEN 2017

EKSTRAKURS ONSDAGER 29.11 - 13.12!!! 

O Body movement for followers A class dedicated to followers, focusing on body coordination and techniques making solo & partner dance easier, more graceful, elegant, groovy and fun!

We will practice latin body coordination and movement, balance, basic arm and turn technique, muscality - everything with a splash of Magda styling! :) 

O Pachanga Pachanga is style of latin music with a stronger down-beat, which originated in Cuba in the late 1950’s. As a dance style it has been often described as a solo " happy-go-lucky dance" with a bit of Charleston flavor. Today, it's mostly used when dancers dance apart (so-called shines) in partnerwork, and it's cool as hell! 

More info about pachanga: https://www.incognitodance.com/what-is-pachanga/We will cover characteristic pachanga rocking movement, basic steps and learn how to incorporate it in partner dancing.

Some examples: 


O Body movement for leaders This class is specifically dedicated to leaders. We will learn and practice body movement and footwork that will make your lead more effective, smooth and much easier to execute. 

The class will cover upper body control (movement, flexibility, center and posture), feet & steps (how to move effecively), arms, turns&balance, timing and control over space and distance. An absolute must for ALL leaders! .

MANDAGER

O Salsa 1 (nybegynner) Her lærer du grunnleggende salsa. Ingen krav til forkunnskap. Fokus på basistrinn, rytmeforståelse samt enkle figurer og kombinasjoner. Dette er en gøyal og grundig innføring i salsa som gir et godt grunnlag for å gå videre på Salsa 2 (kubansk stil) eller X-body 1 (salsa på linje). 

O Bachata 1 Oppdag denne rytmiske, sensuelle og lekne dansen fra den Dominikanske republikk!  Dansen er inspirert av blant annet salsa og har likheter blant annet i bevegelsesmønsteret. Dansen har tatt verden med storm i de siste årene, og regnes som relativt enkel å lære seg på grunnleggende nivå.

På dette kurset lærer du rytmen, grunntrinnene og -bevegelsene i bachata og enkle turer. Kurset vil bli holdt av Anastasia og AK, to av våre mest erfarne instruktører. Dette radarparet er endelig gjenforent, og vil gi dere en morsom og grundig innføring i denne populære dansen! 

O Bachata 2 forutsetter at du behersker det som læres på bachata 1. Vi utvider grunnbevegelsene og -steg og lærer flere kombinasjoner for partnerdansing.

O Dominikansk bachata forutsetter at du behersker det som læres på bachata 2. Fokuset ligger på den originale måten å danse bachata på som de gjør på den dominikanske republikk. Mer og raskere fotarbeid, mindre turer og rytmiske freestyle bevegelser. Musikken som brukes er også annerledes enn i moderne/sensual bachata, og dansingen reflekterer dette! 

O Bachata sensual forutsetter at du behersker det som læres på bachata 2. Sensual bachata fokuserer mer på kroppsbevegelser, isolasjoner og dramatiske/teatralske momenter og mindre på fotarbeid og tradisjonelle turer. Musikken er ofte remixer av sanger fra andre genre som pop og r&b og mer moderne bachatartister med inspirasjon fra hip hop og pop. TIRSDAGER 

O Kubansk Mix går over et semester. Tilsvarer pensum for Salsa 3, Rueda 1 og Rueda 2. Inngangsnivået på kurset er Salsa 2. Dvs at man må beherske enkle kubanske figurer som enchufla, dile que no, el dedo, sombrero og setenta og ha opparbeidet seg en grunnleggende rytmefølelse. Gjennom kurset vil man lære cubanske figurer som adios, setenta complicada, Bayamo og ochenta quatro. Man vil i tillegg bli introdusert til det “kubanske hjulet” - Rueda de Casino. Her lærer vi de mest brukte kallene i Rueda, som danses likt stort sett over hele verden. Målet er å kunne de fleste kallene som ligger inne i kjernen (core) på ruedastandarden (se link til ruedastandarden på nett). Mange av ruedafigurene man lærer på kurset kan også brukes i pardansen. Deltagere som fullfører et semester med kubansk mix vil normalt være på videregående nivå både i kubansk pardans (casino) og Rueda. Man kan da delta på Salsa Cubana kurs og være med i Rueda standard gruppe kommende semester.

O Rueda Flyt & Struktur går over et semester og er tilgjengelig for dansere på videregående til avansert nivå innenfor Rueda de Casino. Deltagerne skal på forhånd beherske kjernen (core) i Ruedastandarden godt, og de skal kunne de fleste standardfigurene som beskrevet på side 1 i det printbare Rueda standard dokumentet (“printable list” se link). Dvs at man tidligere har gått på Rueda 3, 4 & 5 eller har fulgt SalsaNor Trondheims standardgruppe i vårsemesteret 2017. Kurset vil ha fokus på flyt og tempo i dansen. Vi vil bruke vanlige kombinasjoner av kall som beskrevet i ruedastandard dokumentet. I tillegg vil det bli fokusert på de mest kjente Ruedastrukturene som cruzado, por fuera, dos parejas, rueda llanta, rueda torno og abacó.

O RuedaTeam er gruppa for de som ønsker å ta Rueda ett steg videre. Dette er først og fremst en kreativ gruppe som prøver ut nye figurer og kombinasjoner. Hvert enkelt medlem stiller med sin erfaring og kompetanse innenfor Rueda de Casino - og deler den med resten av gruppa. Dette er også gruppa for de som ønsker å være med på show og konkurranser. Trondheims RuedaTeam stilte opp i Rueda VM i 2016, og kom på en flott 4. Plass. NB! RuedaTeam er ikke en åpen gruppe. Opptak til gruppa annonseres. Opptak foregår i en form for audition. Neste opptak i Rueda Team er planlagt i januar 2018.


NB! Rueda standardgruppe hvor fokus vil være på innlæring av figurer i Ruedastandarden blir ikke tilbudt høstsemesteret 2017. Vi jobber med å få satt opp et slikt tilbud i vårsemesteret 2018. I mellomtiden vil Kubansk Mix gruppen være et tilbud for de som ønsker å reptere og praktisere de aller mest brukte kallene i Rueda - for så å være topp forberedt til en ny Rueda standard gruppe på nyåret.


ONSDAGER

O X-body intermediate bygger på x-body 1 og 2 og går over hele semesteret. I dette kurset vil man blant annet lære mer om hvordan man blir en god leder og følger, hvordan musikken kan brukes aktivt i dansen og kroppsbevegelser/stil under dansen. I tillegg vil selvsagt repertoaret utvides med mange nye turer - og hvordan disse utføres på en god måte! 

O Footwork & Body Movement For å bli en god salsadanser sies det at man bør øve like mye alene som sammen med partner. Å kunne bevege seg bra, isolere kroppsdeler, ha forståelse for musikken og hvordan den kan brukes i dansen, ha solid teknikk i basissteget og ha et solid repertoar av solobevegelser (også kalt shines) gir et fantastisk grunnlag for gode partnerdanser og improvisasjon! I dette kurset vil Magda gi deltakerne grunnlaget for å virkelig heve nivået på egne bevegelser - anbefales for alle som ønsker å ta dansen til et nytt nivå! Kurset er åpent for alle, men det anbefales at man har fullført salsa 3 eller x-body 2. Det er åpent for dansere med bakgrunn fra både cubansk og linjesalsa, men fokuset ligger noe mer på linjesalsa. 

O Cha cha 1 Cha cha cha er en artig og stilfull dans med mye rom for improvisasjon og lekenhet. Den har sine røtter på Cuba og er nært beslektet med salsa. På dette introkurset lærer man grunnrytmen i dansen og noen enkle turer og solobevegelser. Cha cha cha kan danses av dansere med bakgrunn i både linjesalsa og kubansk salsa!

O Cha cha 2 Bygger på cha cha cha 1. Vi utvider repertoaret ytterligere, og lærer bl.a. hvordan man kan endre og leke med cha cha-steget. 

O On 2 Beginner introduserer kursdeltakerne til linjesalsa danset "on2", også kalt NY style salsa. Hovedforskjellen er at man endrer retning på telling 2 i stedet for 1 som vanlig - derav on2. Det medfører en helt annen flyt og følelse i dansen. Ute i den store verden foretrekker mange å danse on2, bl.a. på de fleste kongresser i Europa. Kurset forutsetter at man behersker det som læres på x-body 2. 

TORSDAG

O X-body 1 Dette er det første kurset i crossbodystilen (salsa på linje) og forutsetter at en har fullført Salsa 1 eller tilsvarende grunnkurs i salsa. På dette kurset blir en bedre kjent med rytmene og bevegelsene i salsa og en lærer turer og føring- og følgesteknikker på linje. En lærer blant annet crossbody lead og ulike kombinasjoner som inkluderer enkle snurrer for jenta og gutten. Vi vil danse mye og gi dere et godt grunnlag for å gå ut å danse sosialt. 

X-body 2  Dette kurset forutsetter at du behersker det som læres på X-body 1-nivå. Fokuset på X-body 2 er på mer kompliserte turer og vi introduserer spinnteknikk. Dette vil gi et desto større sosialdansrepertoar.

O Salsa 1 (nybegynner) se over

Salsa 2 Bygger på det du lærte i Salsa 1. Vi fortsetter med grunnleggende bevegelser og kombinasjoner. Vi beveger oss mot den kubanske stilen, og lærer etterhvert figurer som dile que no, el dedo og setenta. 

O Salsa 3 Bygger på det du lærte i Salsa 1 og 2. Vi lærer enkle isolasjoner og litt mer kompliserte figurer og kombinasjoner hentet fra den kubanske stilen. Ved fullført kurs har du et godt grunnlag for å danse salsa sosialt. Du har også et godt grunnlag for å starte med X-body salsa eller videreutvikle deg innen kubansk salsa.


Tidligere avholdte kurs

X-body 3  Dette kurset forutsetter at du behersker det som læres på X-body 2-nivå. Fokuset ligger på å videreutvikle føring og følging, jobbe noe med musikalitet og utvidelse av danserepertoaret. 

X-body 4 Bygger videre på elementer fra X-body 3. Vi anbefaler at du har sosialdanset en god del før du tar dette kurset, samt at pensum fra X-body 1, 2, og 3 sitter godt. Vi forventer at du kan førings- og følgingsprinsipper, at du er trygg på rytme, at du mestrer å danse til ulikt tempo og intensitet og at du kan prinsipper for spinnteknikk. Kurset vil ha noe ulikt pensum hver gang. Det vil kunne fokuseres på turer og figurer, danseteknikk, kroppsbevegelse, footwork, musikalitet samt føring og følging. Fokus vil variere noe avhenging av den enkelte kursrekka, men vi kan love at det blir krydder og nye ting du kan ta meg deg i dansen!

Rueda 1 Introduksjon til det kubanske salsahjulet hvor flere par danser i ring og skifter partner på kommando fra den som leder ringen. Meget sosialt og gøy. I Rueda 1 lærer du de mest grunnleggende turene, den såkalte basen. Turene (også kalt ”kallene”) kommer fra den norske standarden i La Rueda, som SalsaNor har vært med på å utvikle helt fra starten i 2002. Krav til forhåndskunnskap er Salsa 2 eller tilsvarende. 

Rueda 2  Krever at du har gått på Rueda 1 eller at du behersker  pensumet i dette kurset. Her fortsetter vi med basen i  La Rueda. Etter endt kurs kan du være med på det meste som skjer av La Rueda sosialt. 

Rueda standard gruppe Dette er gruppa for de som kan basen i Rueda - som læres bort på våre Rueda 1 og Rueda 2 kurs. Gruppa vil drives av vår nye Rueda mentor gruppe, som består av SalsaNor Trondheims “kubanske” instruktører og noen av VM deltagerne fra 2016. Dette tilbudet vil erstatte kursene Rueda 3, 4 og 5, og øvingene vil være en kombinasjon av tradisjonell undervisning og trening. Det legges opp til progresjon fra uke til uke, og målet vil være å kunne beherske de aller fleste turene i den norske Ruedastandarden i løpet av ett semester. Det er derfor en forutsetning at du prioriterer å være med på treningene gjennom hele semesteret. Man kan melde seg på i par for ett semester av gangen. For de som ikke har partner vil det være mulig å sette seg opp på venteliste. Det kreves gyldig medlemskap i SalsaNor Trondheim for å delta.

Rueda Team Dette er gruppa for de som har danset mye Rueda og behersker det aller meste i den norske standarden. Typisk for deg som har gått kurs tilsvarende Rueda 3, 4 og 5, har vært på noen Ruedakongresser og ønsker å danse Rueda med tempo, kjappe retningsforandringer og komplekse strukturer. Det er også gruppa for deg som ønsker å prøve ut nye kall og formasjoner. Det forventes av deltagerne at de prioriterer å være med på øvingen hver uke, slik at det er mulig for gruppa å ha en progresjon gjennom året. Øvingene vil følge semestrene, og ledes av vår Rueda mentor gruppe.Neste opptak planlegges i januar 2018. Spørsmål rundt opptaket kan rettes til gunhild@salsanortrondheim.no. Gruppa består av inntil 12 par + 3 ekstra følgere. Det kreves gyldig medlemskap i SalsaNor Trondheim for å delta.
Body Basic I dette kurset ser vi på hvordan forskjellige kroppsdeler kan aktiviseres og settes sammen, og målet er at vi etter endt kurs skal være et stort steg nærmere en elegant og levende salsadanser. Kurset passer for både dere som har fullført salsa 1, og dere som har danset en stund. Kurset retter seg primært mot salsadansere innenfor den kubanske sjangeren, men er åpent for alle! :)

Salsa Musicality I dette kurset ser vi på hvordan vi kan tilpasse dansen til forskjellig typer musikk. Noen sanger er rolige, noen er lekne, noen er full av rytmer og breaks og noen blander. Her får vi tips og triks til hvordan vi kan bruke energien i musikken, forutse hva som kommer når, samt bygge et lite repertoar av figurer og styling som kan brukes i dansen. Kurset passer for dere som har fullført salsa 1, 2 og 3 eller tilsvarende. NB! Kurset retter seg primært mot salsadansere innenfor den kubanske sjangeren, men er åpent for alle! :)

Salsa Cubana Kurs på videregående nivå innen kubansk salsa (Casino). Du må beherske pensumet fra Salsa 1/2/3 eller tilsvarende godt for å få utbytte av dette kurset. Nytt kurs hver gang.

Cubanissimo Kubansk salsa på videregående til avansert nivå.Typisk for disse kursene er at man vil lære elementer fra andre stilarter/danseformer som blandes med den tradisjonelle kubanske salsa. Nytt kurs hver gang.  

Casino Casino Kurs på videregående til avansert nivå. Krever at du har danset en del Casino og at du behersker det grunnleggende. Kurset er nytt hver gang, og kan ha forskjellige tema. Anbefales for deg som har gått noen kurs innen kubansk salsa og har danset sosialt ca. 1 år eller mer. 


--

Salsamania  Dette kurset er på avansert nivå og bygger videre på x-body 4. Det forutsettes bl.a. at en mestrer spinnteknikk, kan å bruke musikken når man danser, har god balanse og vektoverføring og har danset mye sosialt i ett år eller mer. Kursene har nytt innhold hver gang og kan med fordel repeteres. Det vil være fokus på teknikk, avanserte turer, musikalitet og shines.

Fancy moves/ Lead&follow  er et todelt kurs hvor Andreas og Ingunn vil demonstere noen fancy moves over to timer første kveld som vil imponere alle dine partnere på dansegulvet! Det er fokus på turer med bruk av armkast og litt mer kompleksitet, og er nyttig både for ledere og følgere. Andre kveld vil Ingrid og Sjur fokusere på teknikk i leding og følging - essensielt for gode danseopplevelser og basis for å være en god leder eller følger. Kurset forutsetter at man behersker det som læres på x-body 3. 

X-body styling

Men styling På dette kurset fokuserer vi på holdning, utrykk og kroppsbeherskelse spesielt rettet mot menn. Vi lærer shines og styling som kan brukes i pardansen. Kurset forutsetter at du behersker X-body 2-nivået.

Lady styling På dette kurset fokuserer vi på holdning, uttrykk og kroppsbeherskelse spesielt rettet mot kvinner. Vi lærer shines og styling som kan brukes i pardansen. Kurset forutsetter at du behersker X-body 2-nivået.Son Son er salsaens mor, som stadig lever i beste velgående. Son ligner på salsa og danses contratiempo (på to). Son er også en musikksjanger (har du hørt musikken i Buena Vista Social Club?). Karakteristisk for Son er at man bruker færre turer enn i salsa, og man legger stor vekt på riktige bevegelser når man danser grunntrinn og basetrinn. Mannens føring i Son er kontrollert og tydelig, og damenes "kvinnelighet" er fremtredende. SalsaNors kurs i Son forutsetter at du har danset en del salsa eller son tidligere. Son står godt for seg selv som dans, men er også nyttig for å utvikle deg videre som kubansk salsadanser. 

Afro Cubano Lær afro-cubanske bevegelser som også kan benyttes i pardans. Dette er ikke et parkurs! Passer for alle som har danset en stund.

Rumba (Cubana) Lurer du på hvor salsaen kommer fra? Prøv Rumba, og du vil få en større forståelse for hvor rytmene og bevegelsene også i salsaen. Dette er ikke pardans. Bevegelser læres inn på linje og i et tempo som tilpasses hver enkelt klasse. I dette amatør YouTube klippet ser vi et eksempel på en Rumba klasse med "vår egen" Yohan Corrioso.