SalsaNor har siden høsten 2017 hatt sin egen sal på Tunga som utgangspunkt for all kurvirksomhet,
med unntak av mandags-kursene på Me Nightclub. Adressen er Ingvald Ystgaards veg 7B, 2. etg.