Nyheter‎ > ‎

Innkalling til årsmøte 2011

posted Jan 16, 2011, 9:06 AM by Torbjørn Øvergård
SalsaNor Trondheim avholder sitt første årsmøte søndag 6. februar!
 

Tid :        Søndag 6. februar klokka 18.00

Sted :      Raw Dancestudio – Olav Tryggvasons gt. 39.                                                              

 

Alle som har deltatt på et eller flere av SalsaNor Trondheims arrangementer i 2010 kan delta og har stemmerett på Generalforsamlingen.                

 

Ønsker du å bidra/påvirke SalsaNors aktiviteter så er Generalforsamlingen et utmerket startpunkt. SalsaNor ønsker både gamle og nye bidragsytere til Trondheim og omegns salsamiljø hjertelig velkommen.

 

Eventuelle saker bes meldt inn til styrets leder vie e-mail torbjorn.overgard@salsanortrondheim.no innen fredag 4. februar. Vel møtt! 

Saksliste

 

1.      Valg av ordstyrer

 

2.      Gjennomgang av innkalling og agenda

 

3.      Gjennomgang av resultatregnskap og balanse (Denis)

 

4.      Anvendelse av overskudd eventuelt inndekning av underskudd.

 

5.      Valg av nye styremedlemmer. Følgende styreposisjoner er på valg:

 

  • Sponsoransvarlig
  • Vara kursansvarlig (vara for Ranveig Tryggvang)
  • Vara studentkontakt (vara for Sigurd Breder)

 

6.      Eventuelt

ĉ
Torbjørn Øvergård,
Jan 16, 2011, 9:13 AM
Comments