Praktisk info

Lenker til påmelding og betaling finner du på påmeldingssidene. Dersom det ikke fins noen lenke der, har ikke påmeldingen åpnet enda. Men følg oss på e-post eller facebook for oppdatering om når påmeldingen åpner.

Viktig!  Påmeldingsfristen for de enkelte kursrekkene er kl 12.00 dagen før kursstart. På grunn av utskriving av påmeldingslister er nettpåmelding samme dag som kurset starter, ikke mulig. Send oss da en e-post.


Du finner også en oversikt over alle kurs med åpen påmelding hos deltager.no


Venteliste
For å få best mulig kurs, er det best om det er omtrent like mange deltakere av hvert kjønn. Dersom det er ser ut til å bli stort overtall av et kjønn, kan kurset derfor bli sperret for påmelding av det kjønnet som er i flertall. Det hender seg likevel at det blir ledige plasser pga avbestillinger eller av andre årsaker. Skriv deg opp på ventelisten og plassen kan bli din! Da vil du også få beskjed når neste kurs skal avholdes, slik at du kan melde deg på i god tid og sikre deg plass.

Send en mail til kurs@salsanortrondheim.no!


Våre kurs blir aller best ved en jevn kjønnsbalanse. Vi har i utgangspunkt kun parpåmelding på våre langkurs. Skriv deg opp på venteliste ved å sende mail med navn, epostadresse og mobilnummer til kurskontaktens epostadresse. Hvis det er ledige plasser, åpner vi for singelpåmelding nær kursstart. På vår nettside står det oppgitt når neste kursrekke er klar for påmelding.


Refusjon av kursavgift: 

Hvis et kurs avlyses av SalsaNor, refunderer vi kursavgiften i sin helhet. Velger du å trekke deg fra et kurs, får du tilbakebetalt kursbeløpet minus et lite gebyr som banken krever av oss. Kursbeløpet blir automatisk tilbakeført til kortet som ble brukt ved betaling; dette gjelder også ved parpåmelding. Om refusjonen gjelder bare den ene i en parpåmelding, foretar vi en manuell tilbakebetaling.


Kursdagen:

Bruk "innesko" i dansesalene og ta gjerne med drikkeflaske :)

Vi gjør oppmerksom på følgende: 

Alle våre kurs har rullering av dansepartner. Erfaringsmessig vil dette gi best læringsutbytte.English


Refund course fee:

If a course is cancelled by SalsaNor, you will be refunded the whole course fee. Should you choose to withdraw from a course, you will be refunded the course fee less a small fee charged by the bank. The course fee will automatically be refunded to the credit card used when paying; this also applies for couples registration. If the refund is to one party only in a couples registration, we will carry out a manual refund.

At the course:

Please use "indoor shoes" in the dance room, and we recommend bringing a drinking bottle for water :)

Please note that in our classes we change dance partners continuously. Experience shows this practice is the most beneficial when it comes to learning and dance progression.