Veiledende  kurspriser Viktig! Vi gjør oppmerksom på at vi dessverre ikke har mulighet til å refundere kurs som avbrytes eller kanselleres pga. covid 19.        
Kurs    Pris par 
Pris singel

Grunnkurs (4x2 timer)
  
   1400,-
   
   
 
  
800,-
 
Rabatter grunnkurs par: 
- Repetisjon av kurs, begge
- Repetisjon av kurs, en
- Student, begge
- Student, en

Rabatter grunnkurs singel: 
- Repetisjon av kurs
- Student
  
 - 300,-
 - 150,-
 - 250,-
 - 150,- 
 
 
 

 


-250,-
-150,-
 

  
   
  

 
Rabatter langkurs (singel og par): 
- 2+ langkurs samme semester
- Studenter
   
 -25 % per kurs
 -15 %  

 
-25 % per kurs
-15 % 
 
Påmelding på kursstedet koster kr 100,- ekstra per pers, uavhengig av kurstype.    
     
      

     

Våre grunnkurs går normalt over 4 kurskvelder, 2 timer per kveld. Våre langkurs går over 8 eller 16 uker med 75 minutter hver kveld. Faste kurskvelder er tirsdag, onsdag og torsdag. Unntak kan forekomme. Se påmelding for det enkelte kurs for detaljer. Merk: detaljene på det enkelte kurs overstyrer informasjonen på disse sidene ved avvik. 
NB! Ordinær pris forutsetter påmelding og forhåndsbetaling via deltager.no.

Vi gjør oppmerksom på at ved refundering av kursbeløpet, vil påmeldingsgebyret som banken ilegger oss,
bli belastet betaleren av kurset.

ENGLISH VERSION:
Indicative rates
Important! Please note that we will not be able to refund any courses cut short or cancelled due to covid 19.
CoursesPrice couples
Price single

Basic classes (4x2 hours)
Discounts couples: 
- Repeating a class, both
- Repeating a class, one
- Students, both
- Students, one

Discount singles: 
- Repeating a class
- Student

 1400,-

- 300,-
- 150,-
- 250,-
- 150,-


 

 
 800,-
  


-250,-
-150,-

 

 
 
   
 
  
 

 
Discounts long courses: 
 
 
 
Taking 2+ classes
Students
 -25% each class
 -15% 
   -25% each class
  -15% 
 
                                

Choose "Påmelding/Register" at your chosen class, and follow the instructions that are found both in norwegian and english. Note: if there are discrepancies between the info found here and in the class description, the latter takes precedence.