SALSANORS TILBUD FOR RUEDADANSERE I TRONDHEIM

NYBEGYNNERE
Etter fullført Salsa 2 kubansk stil eller tilsvarende, kan du melde deg på Rueda Core, som er vårt nybegynnerkurs i Rueda. Rueda Core inneholder pensum i Rueda 1 og Rueda 2 gir deg de mest vanlige kallene - kjernen i Rueda. 


OM RUEDA I SALSANOR

SalsaNor var i 2002 primus motor for å etablere en norsk standard for La Rueda. Årsaken var at kall hadde forskjellig betydning fra by til by og fra instruktør til instruktør. Standarden blir revidert hvert 3.år. Siste revisjon kom i 2011. Det er ventet at neste revisjon kommer i 2017 ifm at Ruedakongressen igjen skal hjem til Stavanger hvor den først ble arrangert i 2002. 

Standarden består av ca 120 standard rueda kall som nå betyr det samme i hele Norge. SalsaNor Trondheims ruedapensum gir deg alle kallene i standarden + noen til (som kanskje blir en del av standarden neste gang den revideres). I standarden finnes også en del figurer som vi normalt gjør i Casino (kubansk parsalsa). Disse figurene undervises normalt ikke i Ruedakursene. De fleste av dem finner du i pensumet til våre kubanske parkurs (Casino). 

Ønsker du å lære mer om den norske Ruedastandarden, gå inn på dennes hjemmeside her. Du kan også se mange av kallene på youtube.Nedenfor finner du pensum for kursene. Det anbefales at du tar med deg en utskrift når du skal på kurs. Det er laget plass til egne notater bak hvert kall. Lykke til!