SALSANORS TILBUD FOR RUEDADANSERE I TRONDHEIM

NYBEGYNNERE
Etter fullført Salsa 3 eller tilsvarende, kan du melde deg på Rueda 1, som er vårt nybegynnerkurs i Rueda. Rueda 1 og Rueda 2 gir deg de mest vanlige kallene - kjernen i Rueda. Rueda 1 og Rueda 2 kursene foregår normalt på Håndverkern. Dette er ordinære 4 ukers kurs. 


RUEDA STANDARD GRUPPE (videregående)
For de som kan kjernen i Rueda (Rueda 1& 2) og ønsker videre utvikling. Opplegget er et semesterbasert kurs/treningsopplegg - minimum 15 øvinger hvert semester. Det vil være fokus på figurer og strukturer fra den norske standarden, tilsvarende Rueda 3, 4 og 5 kursene. 

Fast treningstidspunkt vil være tirsdager klokka 20.00 - 21.30 i vårt nye lokale i Ingvald Ystgaards veg 7B. 

Høsten 2016 starter vi opp med et lite minisemester 25. oktober. De 2 første kveldene vil være en oppfriskning av Rueda 1 og 2 pensum. Deretter vil vi gå gjennom figurer tilsvarende Rueda 3. Avsluttes i desember. Pris er nok 550,- per person i par. 

Vårsemesteret 2017 starter tirsdag 17. januar. Pris for vårsemesteret vil være nok 1200, per person i par.  

Påmelding i par via deltager.no. Har du ikke partner, kan du sette deg opp på venteliste. 


RUEDATEAM 2017 (avansert nivå)
Høsten 2014 startet vi opp vårt første Ruedateam. Det kulminerte i en 4. plass under VM i Rueda på hjemmebane i september 2016. Nå er tiden inne for nytt opptak!

Dette er gruppa for de som har danset mye Rueda og behersker det aller meste i den norske standarden. Typisk for deg som har gått kurs tilsvarende Rueda 3, 4 og 5, har vært på noen Ruedakongresser og ønsker å danse Rueda med tempo, kjappe retningsforandringer og komplekse strukturer. Det er også gruppa for deg som ønsker å prøve ut nye kall og formasjoner. Gruppa vil ledes av SalsaNor Trondheims Rueda mentorgruppe, som består av instruktører samt noen av VM deltagerne fra 2016. 

For å være med på Ruedateam 2017, må du melde interesse. Tre onsdager  (12., 19., og 26. oktober) vil vi ha prøvedansing i vårt lokale i Ingvald Ystgaards vei 7B. Mentorgruppa vil så stå for utvelgelsen basert på ferdigheter, potensiale, kjønnsbalanse og skjønn. Det vil være mellom 10-15 plasser tilgjengelig høsten 2016. 


Offisiell oppstart for Ruedateam 2017 vil være onsdag 4. januar. Men det vil være en påkoblingsperiode for teamet som starter onsdag 02.november 2016. Perioden frem mot jul vil benyttes for å bli kjent og for å utjevne ferdighetsforskjellene i teamet. Teamets faste øvingstid vil være onsdager klokka 20:30 - 22:00. Det vil bli minimum 30 øvinger i løpet av ett kalenderår.


Gruppa skal bestå av inntil 12 par + 3 ekstra følgere. Neste opptak planlegges i januar 2018. Spørsmål rundt opptaket kan rettes til gunhild@salsanortrondheim.no.


OM RUEDA I SALSANOR

SalsaNor var i 2002 primus motor for å etablere en norsk standard for La Rueda. Årsaken var at kall hadde forskjellig betydning fra by til by og fra instruktør til instruktør. Standarden blir revidert hvert 3.år. Siste revisjon kom i 2011. Det er ventet at neste revisjon kommer i 2017 ifm at Ruedakongressen igjen skal hjem til Stavanger hvor den først ble arrangert i 2002. 

Standarden består av ca 120 standard rueda kall som nå betyr det samme i hele Norge. SalsaNor Trondheims ruedapensum gir deg alle kallene i standarden + noen til (som kanskje blir en del av standarden neste gang den revideres). I standarden finnes også en del figurer som vi normalt gjør i Casino (kubansk parsalsa). Disse figurene undervises normalt ikke i Ruedakursene. De fleste av dem finner du i pensumet til våre kubanske parkurs (Casino). 

Ønsker du å lære mer om den norske Ruedastandarden, gå inn på dennes hjemmeside her. Du kan også se mange av kallene på youtube.Nedenfor finner du pensum for kursene. Det anbefales at du tar med deg en utskrift når du skal på kurs. Det er laget plass til egne notater bak hvert kall. Lykke til!