About SalsaNor Trondheim - Om SalsaNor Trondheim

SalsaNor ble etablert som en frittstående non-profitt forening i 1999. Formålet var og er fortsatt å skape et godt og inkluderende miljø rundt latinamerikansk dans og musikk. Bærebjelken har alltid vært å kunne tilby dansekurs av god kvalitet med erfarne og skolerte instruktører samt å arrangere sosiale dansekvelder slik at dansen kan praktiseres. Virksomheten vokste gradvis, og SalsaNor arrangerer nå også danseturer, kongresser, konserter og satsningshelger.

10 år etter at SalsaNor ble stiftet på Nord-Jæren, ble SalsaNor Trondheim etablert som en egen forening med samme formålsparagraf 25. oktober 2009. SalsaNor Trondheim drives på dugnad av et arbeidende styre samt andre frivillige. Vi har som mål å bygge et langsiktig, inkluderende og bærekraftig latinsk dansemiljø i Trondheim og omegn. Her kan du se SalsaNor Trondheims vedtekter.

Sakspapirer til årsmøtet:

MEDLEMSSKAP FOR 2022

Her er lenke til betaling for medlemskap i SalsaNor Trondheim for 2022. Samme link kan også benyttes for å tegne medlemskap i SalsaNor.

ÅRSMØTE 2021

Det ble 28. januar 2021 kalt inn til årsmøte i SalsaNor Trondheim. Årsmøtet avholdes i SalsaNors lokaler på Tunga torsdag 11. mars klokka 18:00. Alle som har betalt medlemskap i 2020 skal bli invitert og har rett til å delta på årsmøtet.

Sakspapirer til årsmøtet:

ÅRSMØTE 2020

Det ble 8. januar 2020 kalt inn til årsmøte i SalsaNor Trondheim. Årsmøtet avholdes i SalsaNors lokaler på Tunga søndag 16. februar klokka 18:00. Alle som har betalt medlemskap i 2019 skal bli invitert og har rett til å delta på årsmøtet.

Sakspapirer til årsmøtet:

ÅRSMØTE 2019

Årsmøte ble avholdt lørdag 2. mars klokka 19:00 i SalsaNors lokaler på Tunga.

Sakspapirer fra årsmøtet:

ÅRSMØTE 2018

Årsmøte ble avholdt lørdag 10. mars klokka 19:00 i SalsaNors lokaler på Tunga.

Etter årsmøtet ble det arrangert medlemsfest.

Sakspapirer fra årsmøtet:

ÅRSMØTE 2017

SalsaNor Trondheims årsmøte for 2017 ble avholdt lørdag 25. februar klokka 18:00 i vårt eget lokale på Tunga.

På årsmøtet ble nye vedtekter besluttet. Disse er basert på Frivillighet Norges "organisasjonshåndboka," og er nå like for alle SalsaNor organisasjoner. Det ble også besluttet felles medlemsskap for alle SalsNor organisasjonene.

Her er protokollen fra årsmøtet 2017.

Sakspapirer før årsmøtet:

Info om de forskjellige styrevervene finnes her.

ÅRSMØTE 2016

SalsaNor Trondheims årsmøte for 2016 ble avholdt på ME nattklubb mandag 15. februar klokka 18:30.

Sjur Bakka, Ranveig Tryggvang og Ken Fredin gikk ut av styret. Inn kom Anne Merete Lie og Karianne Almaas.

Her finner du årsmøteprotokoll 2016.

Sakspapirer før årsmøtet:

.

ÅRSMØTE 2015

SalsaNor Trondheims årsmøte for 2015 ble avholdt på Me nattklubb mandag 23. februar klokka 19:00. Invitasjon på e-meil ble sendt ut til alle som betalte medlemsskap i 2014.

Link til referat

Link til innkalling.

Link til til styrets beretning for 2014

ÅRSMØTE 2014

SalsaNor Trondheims årsmøte for 2014 ble avholdt på Nattergalen mandag 24. februar klokka 18:30. Thomas Haavi og Cathrine Dillner Hagen gikk ut av styret på dette årsmøtet. Kjersti Skeie tar over for Thomas som prosjektansvarlig, mens Eivind B. Smedseng kommer inn i styret som vara markedsføringsansvarlig.

Årsmøtet takker Cathrine og Thomas for god innsats for SalsaNor gjennom mange år. Selv om de nå ikke lengre sitter i styret, har de sagt at de ønsker å bidra også fremover som deltagere i markedsføringsgruppa. Dette er vi svært glade for.

Innkalling og agenda til årsmøtet kan du se her.

Styrets beretning for 2013 ligger her.

ÆRESMEDLEMSKAP

Kriteriene for å bli æresmedlem i SalsaNor:

  • Personen må nomineres til styret.

  • Personen må over tid ha gitt et betraktelig bidrag til SalsaNors arbeid og jobbet ihht SalsaNors vedtekter og verdier.

  • Det må være 2/3 flertall i styret for vedtak om æresmedlemskap.

Goder ved å være æresmedlem:

  • Sermoniell utnevnelse - f.eks ifm Latinweekend.

  • Trenger ikke å betale for årsmedlemsskap.

  • Få de fordeler som styret til enhver tid beslutter for æresmedlemmer. Per nå de samme privilegier som ordinære styremedlemmer på egne lokale arrangementer og kurs.

Følgende personer har fått æresmedlemsskap i SalsaNor Trondheim:

  • Cathrine Dillner Hagen. Tildelt i 2014 fordi hun over lang tid har bidratt til et inkluderende salsamiljø i Trondheim. Cathrine var aktiv som styremedlem fra 2009 til 2014. Hun var også en viktig bidragsyter ifm med oppstarten av SalsaNor Trondheim i 2009.

  • Thomas Haavi. Tildelt i 2014 fordi han over lang tid har bidratt til et inkluderende salsamiljø i Trondheim. Thomas var aktiv som styremedlem fra 2009 til 2014. Han var også en viktig bidragsyter ifm med oppstarten av SalsaNor Trondheim i 2009.

  • Ranveig Tryggvang. Tildelt i 2016 fordi hun over lang tid har bidratt til et inkluderende salsamiljø i Trondheim. Ranveig var aktiv som styremedlem fra 2009 til 2016. Hun var også en viktig bidragsyter ifm med oppstarten av SalsaNor Trondheim i 2009.

  • Sjur Bakka. Tildelt i 2016 fordi han over lang tid har bidratt til et inkluderende salsamiljø i Trondheim. Sjur var aktiv som styremedlem fra 2009 til 2016. Han var også en viktig bidragsyter ifm med oppstarten av SalsaNor Trondheim i 2009.

Foreningen SalsaNor har utnevnt følgende æresmedlemmer: Reidun Svabø (2018), Henriette Sevland (2018), Atoussa Hamedad-Nejad (2018), Bernt Rygg (2018) og Merete Thorsen (2018).

SALSANOR TRONDHEIM STYRE

Etter årsmøte 2021 har SalsaNor Trondheim følgende styresammensetning:

ÅRSMØTE 2022

Det ble 2. februar 2022 kalt inn til årsmøte i SalsaNor Trondheim. Årsmøtet avholdes i SalsaNors lokaler på Tunga torsdag 3. mars klokka 19:00. Alle som har betalt medlemskap i 2021 skal bli invitert og har rett til å delta på årsmøtet.

SalsaNor ble etablert som en frittstående non-profit forening i 1999. Formålet var og er fortsatt å skape et godt og inkluderende miljø rundt latinamerikansk dans og musikk. Bærebjelken har alltid vært å kunne tilby dansekurs av god kvalitet med erfarne og skolerte instruktører samt å arrangere sosiale dansekvelder slik at dansen kan praktiseres. Virksomheten vokste gradvis, og SalsaNor arrangerer nå også danseturer, kongresser, konserter og satsningshelger. 10 år etter at SalsaNor ble stiftet på Nord-Jæren, ble SalsaNor Trondheim etablert som en egen forening med samme formålsparagraf 25. oktober 2009. SalsaNor Trondheim drives på dugnad av et arbeidende styre samt andre frivillige. Vi har som mål å bygge et langsiktig, inkluderende og bærekraftig latinsk dansemiljø i Trondheim og omegn. Her kan du se SalsaNor Trondheims vedtekter.

Det aller første styret i SalsaNor Trondheim (2010)

Varamedlemmer 2021:

Valgkomité 2021:


SalsaNor Trondheim - Styrets roller.pptx