News about Social Dancing in Trondheim Autumn-2015

Publiseringsdato: Jul 29, 2015 9:2:55 PM

INFO om SalsaNor sosialdans i Trondheim høsten 2015 / INFO regarding social dance this autumn (english below):

SALSA PÅ MANDAGER:

Fra og med 3. august går vi tilbake til SALSA parties på Me Nattklubb HVER MANDAG 20:00-23:30, etter samme opplegg som i vår.

Fordi bar-omsetningen på Me har gått ned på mandagene økes CC med en tier til NOK 40;-. Og for at de som drikker mest vann også skal bidra litt til å holde hjulene i gang innføres en "vannglass-leie" på NOK 10;- (med gratis påfyll av vann hele kvelden). Vi oppfordrer alle til å handle mer i baren slik at vi kan holde cc: på et hyggelig nivå også framover!

Aldersgrense 18 år.

BACHATA & KIZOMBA 1. OG 3. FREDAG HVER MÅNED:

Fra og med 7. august starter vi med fast BACHATA & KIZOMBA party på Me Nattklubb den FØRSTE og den TREDJE FREDAGEN hver måned! SalsaNor's DJ spiller en mix av mest Bachata og Kizomba (og litt salsa) fra kl 20:00 til ca 22:00. Deretter "fredagsmix" med mer salsa++ fram til Me's DJ tar over ca 23:30. CC NOK 50;- og 20 årsgrense.

Og - DESCARGA LATINA partyet fortsetter som før på Nattergalen SISTE FREDAG 22:30-02:00 hver måned!

I tillegg blir det mulighet for øvingstimer flere kvelder i uka i midtbyen; mer om det samt egne events for mandags- og fredagsparties kommer.

Vi ønsker dere alle en flott sensommer, og gleder oss til en spennende salsa høst sammen med dere - med oppstart på ÅPEN DAG den 20. august!

==============================

English summary:

SALSA ON MONDAYS: From Aug 3rd the salsa party will again be at Me Nightclub EVERY MONDAY!

CC NOK 40;- age limit 18 years.

For those who're drinking water a glass-rental fee of NOK 10;- will be charged (including refill of water the entire evening).

We urge you all to buy several beverages in the bar every evening, so that we can keep the CC at a pleasantly low level!

BACHATA & KIZOMBA 1st AND 3rd FRIDAY EVERY MONTH:

From Aug 7th, we start on regular basis with BACHATA & KIZOMBA party at Me Nightclub the FIRST and the THIRD FRIDAY of every month!

The DJs from SalsaNor play a mix of mainly Bachata and Kizomba (and some salsa) from 20:00 to 22:00, then a "Friday party mix" with more salsa ++ untill Me's own DJs take over at approx 23:30. CC NOK 50;- and age limit 20 years.

And - the DESCARGA LATINA party at Nattergalen continues at LAST FRIDAY 22:30-02:00 every month as before!

In addition, we will offer several possibilities for rehearsing and practising your dance moves during the week, downtown Trondheim. More info to come.

We wish you all pleasant late summer, and look forward to a great salsa autumn with you in Trondheim - starting with ÅPEN DAG at August 20th!

Vennlig hilsen

Nils Olav Tangvik & the SalsaNor Trondehim social dance organizing team