Rueda de casino

Rueda de Casino

English: This is Cuban salsa (aka casino) which is danced in a circle. One person in the circle (a cantante) calls out the name of the various figures which everybody in the circle then dance simultaneously.

The courses in Rueda de Casino are based on the Rueda Standard levels found rueda.casino/rueda:

Kursene i Rueda de casino tar utgangspunkt i nivåinndelingen i ruedastandarden på rueda.casino/rueda:


- Rueda beginner (nybegynner)

- Rueda improver (litt øvet)

- Rueda intermediate (øvet)

- Rueda advanced (videregående/avansert)


In the classes we will go through figures from the Rueda Standard levels, as well as other figures on the same level. The emphasis will be on learning how to dance each figure by itself and then in combination with other figures, and after a while to be able to dance figures and combinations at a higher tempo.


Norsk: Dette er cubansk salsa (casino) som danses i ring. Én person i ringen (cantante) kaller navnet på de ulike figurene som alle i ringen danser samtidig.I klassene blir figurene fra ruedastandardens nivåer gjennomgått, i tillegg til andre figurer med tilsvarende vanskelighetsgrad. Det legges vekt på å lære å danse den enkelte figur både enkeltvis og i kombinasjon med andre figurer, og etter hvert å kunne danse figurer og kombinasjoner i økende tempo.


Rueda beginner


English: We will go through figures from the Rueda Standard beginner level. Some of the figures will already be familiar from regular salsa, so-called casino figures which are also used in rueda de casino. Other figures are more common in rueda de casino and will be taught in this course. When you have completed this course, you will know the most important figures to join and dance rueda de casino socially.

To join this course you need to know Cuban salsa (casino).


Norsk: Vi gjennomgår figurene fra ruedastandardens beginner level. Noen av figurene vil være allerede kjente figurer fra vanlig salsa som også brukes i rueda. Andre figurer er mest vanlige å bruke i rueda og vil læres inn på dette kurset. Etter endt kurs kan man de viktigste turene man trenger for å kunne være med og danse rueda sosialt.

Man må kunne danse cubansk salsa i par for å delta på dette kurset.


Rueda improver


English: We will go through the figures from the Rueda Standard improver level. This is an extensive level with many figures, and we recommend taking several courses at this level before continuing on to the next one. Rueda improver is suited both for those who have completed Rueda beginner and have a good grasp of the figures on that level, and for those who have attended Rueda improver for a while. There will be figures that are new to everybody, and you will have plenty opportunity to practice previous figures and combinations. To learn Cuban figures properly and to develop your lead/following skills even further, it might a good idea to attend a parallell Cuban salsa course – this will give you valuable couple dancing skills.

To attend this course you must know how to dance figures from the Rueda Standard beginner level.


Norsk: Vi gjennomgår figurene fra ruedastandardens improver level. Dette er et stort nivå med mange figurer, og man går som regel flere runder på improver-nivå før man går videre til neste nivå. Rueda improver passer derfor både for de som er ferdig med rueda beginner og har god kontroll på figurene der, og for de som har gått på rueda improver en stund. Man vil lære figurer som er helt nye for alle, og få masse dansetrening på figurer og kombinasjoner som man har gjennomgått tidligere. For å sikre god innlæring av cubanske figurer og jobbe med å utvikle seg som en god fører/følger, kan det være lurt å gå kurs i cubansk salsa parallelt, for også å trene på dansen i par.

Man må kunne danse figurene på ruedastandardens beginner level for å delta på dette kurset.


Rueda intermediate


English: We will go through figures from the Rueda Standard intermediate level. In addition we will give som teasers from rueda structures such as Rueda por fuera and Rueda Llanta. To attend this course it is expected that you know most of the figures from the Rueda Standard’s beginner and improver level.


Norsk: Vi gjennomgår figurene fra ruedastandardens intermediate level. Det vil også bli noen smakebiter på enkelte ruedastukturer som Rueda por fuera og Rueda Llanta.

Det forventes at man kan danse de fleste figurene fra ruedastandardens beginner- og improver level for å delta på dette kurset.


Rueda advanced


English: We will go through figures from the Rueda Standard advanced level. Furthermore, we will introduce you to various rueda structures such as Rueda por fuera, Rueda Llanta, Rueda Eco and Rueda Mixta.

To attend this course you need to be an experienced rueda dancer, and know most of the figures from the Rueda Standard beginner, improver and intermediate level. You also need to be able to dance to fast music and handle fast calling, and you should be able to learn new figures and combinations relatively fast.


Norsk: Vi gjennomgår figurene fra ruedastandardens advanced level. Vi vil også gjennomgå ulike ruedastrukturer som blant annet Rueda por fuera, Rueda Llanta, Rueda Eco og Rueda Mixta.

Det forventes at man er en erfaren ruedadanser for å delta på dette kurset, og at man kan de fleste figurene på ruedastandardens beginner-, improver- og intermediate level. Man må også kunne danse til musikk og kalling i høyt tempo, og man bør være i stand til å lære nye figurer og kombinasjoner relativt raskt.