Urban kizomba

URBAN KIZOMBA

O Beginner

English: Urban Kizomba is a French dance which originates from the Angolan dance Kizomba. Urban Kizomba was created from Kizomba and adapted to more modern European music, with inspiration from HipHop and tango, among others. In this course you will learn the basic principles in Urban Kiz with basic steps, simple figures and lead-follow-skills.

Norsk: Urban kiz er en fransk dans med opphav i den angolske dansen kizomba. Fra kizomba ble Urban Kiz skapt for å tilpasses mer moderne europeisk musikk, med inspirasjon fra blant annet hiphop og tango. På dette kurset vil du lære grunnprinsippene i Urban Kiz, med grunntrinn, enkle figurer og fører-følger-kunnskaper.

O Improver

English: This course continues from the Urban kiz beginner course. Now we’ll develop further the techniques we have learnt, and add more figures. The aim is for you to become more secure social dancing with various partners, and to become even more fond of the great musical sensation in Urban Kiz

Norsk: Dette kurset bygger på det vi lærte på Urban Kiz beginner. Nå skal vi videreutvikle teknikkene vi har lært, og bygge på med flere figurer. Målet er at dere skal bli trygge på å sosialdanse med forskjellige partnere, og bli enda mer glad i denne herlige musikkfølelsen som ligger i Urban Kiz.

O Intermediate

English: The basics are now well incorporated, and we are ready to start playing with more figures and acquiring a greater repertoire. In this course we will practice more on technique and musicality, and we will also start working with putting together figures in new ways.

Norsk: Nå begynner basic å sitte godt, og vi er klare for å begynne å leke med flere figurer og få større repertoar. I dette kurset vil vi øve mer på teknikk og musikalitet, og vi skal begynne å jobbe med å sette sammen figurer på nye måter.

O Advanced

English: In this course we will add to the repertoire, but also how we can make the most of what we have. There will be even more focus on the music. By using the various elements in the music, you can create variation in the simple things, such as exploring tempo and rythm variations.

Norsk: I denne kursrekken vil vi lære mer repertoar, men også hvordan vi kan gjøre mer ut av det vi allerede kan. Musikken får mer og mer fokus. Ved å bruke de forskjellige elementene i musikken, kan man skape variasjon i de enkle ting, for eksempel med å utforske variasjoner i tempo og rytme.