Bachata

BACHATA

O Beginner


English: Discover this rythmical, sensual and playful dance from the Dominican Republic! The dance draws inspiration from salsa, with similarities in the movement pattern, among others. Bachata has conquered the world in recent years, and is considered relatively easy to learn at a basic level.

In this course you will learn the rythm, basic steps og movements in bachata, as well as simple figures.

Norsk: Oppdag denne rytmiske, sensuelle og lekne dansen fra Den dominikanske republikk! Dansen er inspirert av blant annet salsa og har likheter blant annet i bevegelsesmønsteret. Dansen har tatt verden med storm i de siste årene, og regnes som relativt enkel å lære seg på grunnleggende nivå.

På dette kurset lærer du rytmen, grunntrinnene og -bevegelsene i bachata og enkle turer.

O Improver

English: To take part in this course, you must master the Bachata beginner level. We learn more steps and combinations for couple dancing. Furthermore, we focus more on body movement and styling, an important part of sensual bachata.

Norsk: Dette kurset forutsetter at du behersker det som læres på Bachata beginner. Vi lærer flere steg og kombinasjoner for partnerdansing. Videre legger vi mer vekt på bodymovement og styling, som er viktig i sensual bachata.

O Intermediate

English: To take part in this course, you must master the Bachata beginner and improver level. Are you ready to dive deaper into this sensual dance? In this course there will be more complex combinations, and a lot of body movement. We emphasize musicality, and match energy and moves with the music

Norsk: Dette kurset forutsetter at du behersker det som læres på beginner og improver. Er du klar for å dykke dypere inn i denne sensuelle dansen? Her blir det mer komplekse kombinasjoner, og mye bodymovement. Vi vektlegger musikalitet og matcher energi og moves med musikken.


Bachata sensual

English: This genre of bachata puts the main focus on body movements, isolations and dramatic/theatrical movements and less on footwork and traditional patterns. Often the music is remixes of songs from other genres, such as pop and R&B, and more modern bachata artists with inspiration from HipHop and pop

Norsk: Denne grenen av bachata fokuserer mer på kroppsbevegelser, isolasjoner og dramatiske/teatralske momenter og mindre på fotarbeid og tradisjonelle turer. Musikken er ofte remixer av sanger fra andre genre som pop og r&b og mer moderne bachata-artister med inspirasjon fra hip hop og pop.