Cuban Beginner/

Improver/

Intermediate

NYBEGYNNERKURS I SALSA

Cuban

O Salsa Beginner

Here you learn steps and figures for a good start on the dance floor. Emphasis will be on basic steps, how to understand the rythm as well simple figures and combinations of these. This a fun and thorough introduction to salsa which provides a best possible start on your path on to Salsa Improver (and then Intermediate).

Her lærer du trinn og turer for en god start ut på dansegulvet. Det fokuseres på basistrinn, rytmeforståelse, samt enkle figurer og kombinasjon av disse. Dette er en gøyal og grundig innføring i salsa som gir en best mulig start på veien videre til Salsa Improver (og Intermediate etter dette).

O Salsa Improver

If you have completed Salsa Beginner and are confident with the basic steps, this is the course for you. We continue with basic figures and combinations that build on what you learnt in Salsa Beginner. Both lead and follow techniques will be carefully explained, and we continue with understanding the rythm and music. When the course is completed you will to a even greater extent enjoy dancing socially! Hereon the road is open to the next level (Salsa Intermediate) or you could also take the step into Rueda de Casino Beginner.

Dette er kurset for deg som har fullført Salsa Beginner og som føler deg trygg på trinnene. Her fortsetter vi med grunnleggende figurer og kombinasjoner som bygger på det du lærte på Salsa Beginner. Både føre- og følgeteknikker blir grundig gjennomgått og vi jobber videre med rytme- og musikkforståelse. Ved fullført kurs kommer du til å ha enda mere glede av å danse sosialt! Herfra er veien åpen for neste nivå (Salsa Intermediate) og/eller til å ta steget ut i Rueda de Casino Beginner.

O Salsa Intermediate

When you have completed Salsa Improver, this is the course for you! We continue building on what you learnt in Beginner and Improver, but also add more and more figures and combinations of these. Furthermore, we work intensively with movement, partner interaction and «floorcraft». We will spend a great extra time on individual couple cancing with guidance from the instructors. To gain from this course you need the knowledge and skills from Salsa Beginner and Improver. We are however, confident that you at this level will feel much more secure and a greater sense of freedom on the dance floor when the course has been completed!

Når du har kommet deg godt gjennom Salsa Improver, så er dette kurset for deg! Vi bygger videre på det du har lært på Beginner og Improver, samt legger til flere figurer og kombinasjoner av disse. Videre jobber vi inngående med bevegelse, partner-samspill og "floorcraft". Det blir satt av ekstra mye tid til individuell pardans med veiledning fra instruktørene. Her trenger du forkunnskapene fra Salsa Beginner og Improver for å få utbytte av kurset. Vi er derimot sikre på at du på dette nivået vil føle større trygghet og frihet på dansegulvet etter endt kurs!