Cha-cha-cha

O Cha-cha-cha Beginner

English: In cha-cha-cha beginner you will learn the basic cha-cha-cha steps, and how to use them on the dance floor. The course will focus on recognizing the cha-cha-cha rhythm in the music, learning the steps that goes with it, and learning how to use it when dancing cha-cha-cha with a partner. We will start with easy couple patterns, and also include some beginner body movement exercises and footwork. Most importantly, we will have lots of fun, and welcome you into the funky world of cha-cha-cha!

Norsk: På cha-cha-cha beginner lærer du grunntrinnene i cha-cha-cha og hvordan du bruker disse på dansegulvet. Kurset har fokus på å gjenkjenne cha-cha-cha-rytmen i musikken, lære trinn som passer til rytmen og hvordan du bruker den når du danser cha-cha-cha med en partner. Vi begynner med enkle parturer, men tar også med noen grunnleggende body movement-øvelser og fotarbeid. Viktigst av alt, vi skal ha masse moro, og ønsker deg velkommen til cha-cha-cha'ens funky verden!

O Cha-cha-cha improver

 Engelsk: In cha-cha-cha improver you should already know the basics. You can find the rhythm, and know a few partner-work figures. On this level we will explore the flavours of cha-cha-cha more, by introducing some new figures and playing more with the music. We will go in depth through the details of the movements, upping the level on aspects of footwork and body movement, and learn how to match it with musicality. Bring your fun to the next level!

Norsk: På cha-cha-cha improver kan du allerede det grunnleggende. Du finner rytmen, og kan noen få turer for par. På dette nivået utforsker vi mer hva cha-cha-cha har å by på, ved å inkludere noen nye turer og leke mer med musikken. Vi går nøye inn på detaljene i bevegelsene, øker nivået på fotarbeidet og hvordan du bruker kroppen, samt lærer hvordan dette settes sammen med musikalitet.   Ha det artig på et nytt nivå!