PuertoRican Beginner/Improver/Intermediate

PUERTORIKANSK SALSA

O Salsa Beginner


English: Here you learn steps and figures for a good start on the dance floor. Emphasis will be on basic steps, how to understand the rythm as well simple figures and combinations of these. This a fun and thorough introduction to salsa which provides a best possible start on your path on to Salsa Improver (and then Intermediate).

Norsk: Her lærer du trinn og turer for en god start ut på dansegulvet. Det fokuseres på basistrinn, rytmeforståelse, samt enkle figurer og kombinasjon av disse. Dette er en gøyal og grundig innføring i salsa som gir en best mulig start på veien videre til Salsa Improver (og Intermediate etter dette).

O Salsa Improver

English: After completing the salsa beginner level you can start with salsa improver. The goal of this level is to build up the confidence when social dancing, extend our repertoire of figures and improve our moves (both solo and in couples). We will go a bit deeper in the technique for both solo (during the warm-up) and in couples. During the beginning of the class, we will practise solo steps and body movement to start feeling the dance in our bodies. For couples, we will put emphasis on lead and follow techniques which are the fundaments of social dancing .

Norsk: Når du har fullført salsa beginner, kan du fortsette med salsa improver. Målet på dette nivået er å gi deltakerne økt selvtillit når du sosialdanser, utvide repertoaret av turer samt forbedre måten du beveger kroppen på (både enkeltvis og i par). Vi øver mer på teknikk både enkeltvis (under oppvarmingen) og i par. I begynnelsen av timen vil vi øve på shines og body movement slik at du begynner å føle dansen i kroppen. For par vil vi legge vekt på fører- og følger-teknikker som er fundamentet i sosialdansing.

O Salsa Intermediate

English: On this level you will develop your social dancing skills further by really mastering all the movements from the beginner and improver level, in addition to new features suchs as spinning, 360 turns and more. You will learn how to incorporate these in more intricate and complex ways by implementing basic body movement and styling. We will have a continued focus on lead and follow skills, and will pay more attention to musicality. To attend this level you must master the movements from the beginner and improver level in social dance.

Norsk: På dette nivået vil du utvikle dine sosiale danseferdigheter ved å virkelig mestre alle bevegelsene fra nybegynner- og litt øvet-nivået i tillegg til noen nye trekk som spinning, 360 svinger og andre. Du vil lære å bruke dem på mer intrikate og komplekse måter ved å implementere grunnleggende kroppsbevegelser og styling. Vi vil fortsette å fokusere på ledende og flytende teknikk, og også begynne å fokusere mer på musikalitet. For å delta på dette nivået kreves det at du behersker bevegelser på beginner- og improver-nivå i sosialdans.