Bli medlem - det lønner seg!

Publiseringsdato: Jan 16, 2014 10:55:40 PM

Godt nytt danseår! Vi i Salsanor ønsker flest mulig folk på dansegulvene, og vi ønsker flest mulig medlemmer i klubben vår. Det koster 100 kr å bli medlem. Du vil få godt betalt tilbake gjennom ulike medlemsfordeler. Du får:

  • Redusert pris på utvalgte kurs og arrangementer (annonseres i forkant).

  • Gratis inngang på en del dansetreninger (annonseres i forkant).

  • Innkalling til, og stemmeberettigelse på SalsaNor Trondheims årsmøter.

  • Andre fordeler som styret eller årsmøtet fastsetter.

Som medlem av SalsaNor Trondheim bidrar du også til at vi kan bli berettiget til kommunale og statlige støtteordninger som kan føre til at vi kan lage enda bedre kurs og arrangementer.

Medlemskontigenten er på kr. 100,- og gjelder for betalingsåret samt det påfølgende år, med gratis inngang og rabatter. Kontigent betalt i 2014 vil medføre innkalling til og stemmeberettigelse på årsmøtet(er) i 2015

Meld deg inn