Endring i høstens kursplan - Changed course plan

Publiseringsdato: Aug 21, 2011 4:9:15 PM

Merk at SALSAMANIA og LATINMIX kursrekkene på tirsdager har BYTTET PLASS, slik at det nå er Latinmix som kommer først.

Det vil si at Latinmix starter 27. september kl. 19, mens Salsamania starter 25. oktober kl 19.

Merk også at høstens kurshelg m/party planlegges til første helga i november, dvs. lørdag 5. - søndag 6. november

ENG: Note that SALSAMANIA and LATINMIX courses have been swapped around in our Autumn-2011 plan - so that Latinmix is first and Salsamania is last. Latinmix starts Sep 27th while Salsamania starts OCt 25th.

Also note that we now plan for weekend workshops + party the first week of November, on Sat 5th and Sun 6th.