Ruedatrening på RAW i desember!

Publiseringsdato: Oct 31, 2011 4:26:53 PM

Når Alain har gitt en kjempeavslutning på årets sesong (siste kurskveld med Alain er torsdag 1. desember) vil vi arrangere øvingskvelder på torsdager helt fram til medio desember. Gunhild har hovedansvaret, og for en 50-lapp pr økt kan du komme å trene på årets Ruedamoves. Opplegget blir som følgende:

18-20: Ruedatrening nivå 3-4, med hovedfokus på figurer fra Ruedakongressen. Var du ikke med til Stavanger kan du likevel komme - men du bør mestre rueda godt samt ta nye (og forholdsvis avanserte) mønstre fort.

20-22: Ruedatrening nivå 1-2, med hovedfokus på kommandoer fra kursene og tempo. Første øvingskveld, hovedfokus på kall fra nivå 1, andre øvingskveld hovedfokus på 1& 2

Event legges ut på facebook så snart kurset med Alain er ferdig - og selv om det ikke er bindende påmelding her setter vi pris på om man melder seg, slik at vi har en viss formening om antall og kjønnsfordeling.

English version: SalsaNor Trondheim offers the possibility to rehearse your RUEDA moves on Thursdays afternoons before Christmas: both Dec 8th and Dec 15th, at RAW Dance Studio in Olav Tryggvasons gt. 39 (downstairs). Gunhild is in charge, Nils O. pops by, and possibly also Denis if he's not babysitting. Price per training session (of 2 hours) is 50 NOK. 18:00-20:00: Rueda level 3-4 rehersal, with main focus on moves from the Rueda Congress in Stavanger this autumn. If you did not attend the Congress in Stavanger you may still particitate at this rehersal, if you are mastering Rueda well and are able to catch new (and somehow advanced) moves quickly. 20:00-22:00: Rueda level 1-2 rehersal, with main focus on commands from the SalsaNor courses this autumn and tempo. Thu 8th we will focus on calls from Rueda 1 level, Thu 15th focus on 1 & 2 level calls. Remember: FREQUENT REHERSALS are the best vitamins for the Rueda autopilot in you brain & body!