Honorary Board Members - Æresmedlemmer

ÆRESMEDLEMSKAP

Kriteriene for å bli æresmedlem i SalsaNor:

  • Personen må nomineres til styret.

  • Personen må over tid ha gitt et betraktelig bidrag til SalsaNors arbeid og jobbet ihht SalsaNors vedtekter og verdier.

  • Det må være 2/3 flertall i styret for vedtak om æresmedlemskap.

Goder ved å være æresmedlem:

  • Sermoniell utnevnelse - f.eks ifm Latinweekend.

  • Trenger ikke å betale for årsmedlemsskap.

  • Få de fordeler som styret til enhver tid beslutter for æresmedlemmer. Per nå de samme privilegier som ordinære styremedlemmer på egne lokale arrangementer og kurs.

Følgende personer har fått æresmedlemsskap i SalsaNor Trondheim:

  • Torbjørn Øvergård. Tildelt i 2022. Torbjørn Øvergård var en av grunnleggerne av SalsaNor i Stavanger samt i Trondheim i 2009. Han var leder av foreningen fra 2009 til 2020, og har også en årrekke vært instruktør på kubansk side. Han har bidratt til å skape et inkluderende salsamiljø i Trondheim, har hatt stort fokus på kvalitet på kursene samt kontinuitet i både kursvirksomhet og sosialdansaktivitet.

  • Sjur Bakka. Tildelt i 2016 fordi han over lang tid har bidratt til et inkluderende salsamiljø i Trondheim. Sjur var aktiv som styremedlem fra 2009 til 2016. Han var også en viktig bidragsyter ifm med oppstarten av SalsaNor Trondheim i 2009.

  • Ranveig Tryggvang. Tildelt i 2016 fordi hun over lang tid har bidratt til et inkluderende salsamiljø i Trondheim. Ranveig var aktiv som styremedlem fra 2009 til 2016. Hun var også en viktig bidragsyter ifm med oppstarten av SalsaNor Trondheim i 2009.

  • Thomas Haavi. Tildelt i 2014 fordi han over lang tid har bidratt til et inkluderende salsamiljø i Trondheim. Thomas var aktiv som styremedlem fra 2009 til 2014. Han var også en viktig bidragsyter ifm med oppstarten av SalsaNor Trondheim i 2009.

  • Cathrine Dillner Hagen. Tildelt i 2014 fordi hun over lang tid har bidratt til et inkluderende salsamiljø i Trondheim. Cathrine var aktiv som styremedlem fra 2009 til 2014. Hun var også en viktig bidragsyter ifm med oppstarten av SalsaNor Trondheim i 2009.

Foreningen SalsaNor har utnevnt følgende æresmedlemmer: Reidun Svabø (2018), Henriette Sevland (2018), Atoussa Hamedad-Nejad (2018), Bernt Rygg (2018), Merete Thorsen (2018) og Torbjørn Øvergård (2019).