Practical info

Praktisk info

English

Links to registration and payment can be found on the front page of our website. If there is no link there, the registration has not opened yet. Please follow us on Facebook for updates when the next registration opens.

Waiting list: "Find a course partner" on facebook
We focus on keeping a balance between leaders and followers on our courses to ensure best possible learning and dance progression . In case of imbalance, single registration can be blocked for the group that is in the majority. Please use our group "Find a course partner" on Facebook to search for a dance partner. This also serves as our waiting list! First post = first on our waiting list.

Refund course fee:
If a course is cancelled by SalsaNor Trondheim, you will be refunded the whole course fee. Should you choose to withdraw from a course, you will be refunded the course fee less a small fee charged by the bank. The course fee will automatically be refunded to the credit card used when paying; this also applies for couples registration. If the refund is to one party only in a couples registration, we will carry out a manual refund.

At the course:
Please use "indoor shoes" in the dance room, and we recommend bringing a drinking bottle for water :)
Please note that in our classes we change dance partners continuously. Experience shows this practice is the most beneficial when it comes to learning and dance progression.


Norsk

Lenker til påmelding og betaling finner du på forsiden av vår nettside. Dersom det ikke fins noen lenke der, har ikke påmeldingen åpnet enda. Følg oss på Facebook for oppdatering når neste påmelding åpner.

Venteliste: "Finn dansepartner" på Facebook

Vi har fokus på en jevn fordeling av førere og følgere på våre kurs, noe som gir best resultater. Ved ubalanse kan det bli sperret for singel-påmelding for den gruppen som er i flertall. Bruk da vår "Finn kurspartner"-gruppe på Facebook for å søke etter dansepartner. Denne fungerer også som vår venteliste!
Første innlegg = først på vår ventelisten.

Refusjon av kursavgift:
Hvis et kurs avlyses av SalsaNor Trondheim, refunderer vi kursavgiften i sin helhet. Velger du å trekke deg fra et kurs før kurset starter, får du tilbakebetalt kursbeløpet minus et lite gebyr som banken krever av oss. Kursbeløpet blir automatisk tilbakeført til kortet som ble brukt ved betaling. Dette gjelder også ved parpåmelding. Om refusjonen gjelder bare den ene i en parpåmelding, foretar vi en manuell tilbakebetaling.

Kursdagen:
Bruk "innesko" i dansesalene og ta gjerne med drikkeflaske :)
Vi gjør oppmerksom på følgende:
Alle våre kurs har rullering av dansepartner. Erfaringsmessig vil dette gi best læringsutbytte.