Volunteers wanted- Frivillige søkes!

SalsaNor søker kreative, engasjerte medhjelpere

Vi i SalsaNor ønsker å videreutvikle salsamiljøet her i Trondheim! SalsaNor er en non-profitt stiftelse basert på frivillig arbeid, og vi trenger mange medhjelpere for å få miljøet til å vokse. For å nå ut til flest mulig trenger vi folk som har gode ideér til markedsføring, folk som kan bidra med sin store kontaktflate og frivillige som kan hjelpe oss med praktiske ting som for eksempel å henge opp plakater og dele ut flyers. Har du lyst til å bidra på en eller annen måte, send en e-post til kontakt@salsanortrondheim.noeller kontakt oss på våre arrangementer - for eksempel på den faste salsakvelden på ME hver mandag.

Hjelp oss å skape danseglede og et inkluderende, flerkulturelt samhold i Trondheim – basert på energien og varmen i salsa og annen latinmusikk. Bli med i vår positive gjeng!